Tại sao tôi chuyển sang Typescript?

Bởi hoangdv 16.02.2020 0 Bình luận
Bạn có thể thấy blog của tôi tập trung khá nhiều vào Typescript thông qua những bài viết gần đây. Một vài người hỏi tôi, tại sao tôi lại chọn Typescript và làm việc với Typescript nhiều như vậy? và tại sao Typescript là thứ tôi quan tâm hằng ngày? Tôi sẽ giải thích thông...