How to Use an Amazon S3 Trigger to Create Thumbnail Images

Bởi hoangdv 27.11.2021 0 Bình luận
Khi phát triển ứng dụng có sử dụng các dịch vụ của AWS, có thể các bạn sẽ gặp khó khăn khi phát triền ở môi trường local. Localstack là công cụ giúp bạn giả lập các dịch vụ của AWS, việc phát triển sẽ dễ dàng hơn khi có công cụ này.