Git: Tìm kiếm commit trong một khoảng thời gian

Một trong những điểm yếu của những lập trình viên “mới vào nghề” mà tôi hay thấy là họ phụ thuộc quá nhiều vào các công cụ phát triển với những giao diện người dùng đẹp mắt. Chỉ cần các click là các thao tác có thể được một cách tự động, mọi người thường bỏ qua bản chất của vấn đề, nhất là khi làm việc với Git. Tôi không nói việc sử dụng những công cụ như vậy là không nên, nhưng tốt nhất là bạn nên hiểu là mình đang làm gì 🙂

Gần đây tôi cần theo dõi các commit trong một khoảng thời gian nào đó, để tìm kiếm các vấn đề đã phát sinh trong khoảng thời gian đó. Tôi đã sử dụng câu lệnh git log với một số tham số đi kèm:

$ git log --after="2019-06-01" --before="2019-07-31" --oneline
62fdb89 (HEAD -> master, origin/master) Add auth middleware
29533f8 Add sign in route
7dff383 Change watch script
d192875 Add validator to project
c361ca9 Add sign up route
54632f3 Add dependency injection config and user module example
09c820a Add Husky to hook npm script with git command
88ad4b5 Add base repository
adeafc1 Add mongoose connection

Cú pháp và các tham số khá đơn giản nên tôi sẽ không giải thích thêm.

Tôi đoán rằng, 90% các lập trình viên khi làm việc với git, chỉ đơn giản thực hiện các công việc tạo nhánh, commit, push code – Không có gì sai với điều đó, nhưng đó mới chỉ là 2% khả năng của Git.

Tôi ưu tiên sử dụng các công cụ “gốc” trong quá trình phát triển phần mềm, đặc biệt là sử dụng Git với command line. Việc thành thạo các câu lệnh ít được biết đến có khả năng nâng cao tốc độ làm việc của các bạn, không bị phụ thuộc vào các công cụ bên thứ 3.

Từ khóa: , ,