How To Create A Simple Web UI To Manage NodeJS Process With PM2 API?

PM2 is a production process manager for Node.js applications with a built-in load balancer. It allows you to keep applications alive forever, to reload them without downtime and to facilitate common system admin tasks.

Có thể bạn đã hoặc đang tìm kiếm một công cụ quản lý các NodeJS process như PM2. Về cơ bản chúng ta chỉ cần đến thế: Tự khởi động lại khi bị crash, quản lý trạng thái, logs…

Nếu bạn đang tím kiếm một giải pháp, cho phép quản lý các tiến trình đang chạy trên PM2 bằng một giao diện web. Có một bài viết sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Nội dung bài viết được đăng đầy đủ tại: How To Create A Simple Web UI To Manage NodeJS Process With PM2 API?

Tóm tắt nội dung:

  • Khởi tạo project với express, typescript
  • Pm2 API
  • Update client side
  • Hiển thị process log với socket.io

Mã nguồn của bài viết được đăng tại link: ts-pm2-ui