Dependency Injection đơn giản với Typescript

Bởi hoangdv 17.11.2019 0 Bình luận
Tôi thích làm việc với các framework khi xây dựng các ứng dụng, chúng thường được thiết kế để đáp ứng nguyên tắc Dependency Injection. Gần đây tôi làm việc nhiều với Typescript, trong bài viết này tôi sẽ tự xây dựng cấu trúc hỗ trợ việc triển khai Dependency Injection với Typescript, tôi nghĩ...