Serverless Stripe Webhooks on AWS with Lambda Function URLs

Bài viết hướng dẫn xây dựng một ứng dụng Serverless, sử dụng tính năng Lambda Function URL của AWS để tạo một Webhook.

Webhook sẽ xử lý các sự kiện của dịch vụ Stipe – Một bộ API cung cấp khả năng xử lý thanh toán trực tuyến và thương mại nổi tiếng

Tác giả sử dụng Typescript và Serverless framework. Chi tiết bài viết có thể tìm thấy tại link Serverless Stripe Webhooks on AWS with Lambda Function URLs (Eng)

Từ khóa: , ,