How to Use an Amazon S3 Trigger to Create Thumbnail Images

Using an Amazon S3 trigger to create thumbnail images. Created in https://excalidraw.com/

Khi phát triển ứng dụng có sử dụng các dịch vụ của AWS, có thể các bạn sẽ gặp khó khăn khi phát triền ở môi trường local. Localstack là công cụ giúp bạn giả lập các dịch vụ của AWS, việc phát triển sẽ dễ dàng hơn khi có công cụ này.

Bài viết này hướng dẫn các bạn sử dụng Localstack để phát triền một ứng dụng với mô hình serverless. Ứng dụng sử dụng AWS S3 để lưu ảnh, lambda function để tự động tạo ảnh nhỏ dựa trên ảnh do người dùng tải lên.

Nội dung bài viết được đăng đầy đủ tại: How to Use an Amazon S3 Trigger to Create Thumbnail Images

Tóm tắt nội dung:

  • Sử dụng phiên bản docker của Localstack với docker-compose
  • Khởi tạo một serverless project với aws-nodejs-typescript template
  • Api tạo ra pre signed url
  • Tự tạo ảnh thumbnail