Ứng dụng web sử dụng DynamoDB, Typescript, Express, Generic repository pattern…(Phần 06) – Express server

Bởi hoangdv 15.03.2020 0 Bình luận
Bài viết này tập trung vào việc xây dựng một http server sử dụng express framework như thế nào. Việc này thì các bạn có thể tìm thấy rất nhiều ví dụ trên mạng internet, nhưng mình muốn trình bày với mọi người theo một cách mới (có thể). Cách viết này lợi dụng tính...